Recursos Provincia de Cataluña


Quadern Piarist Synod

L’Escola Pia de Catalunya proposa aquests materials a tots els grups de joves que vulguin participar en aquest diàleg. Té tres parts: aquesta introducció, i dues fitxes de treball amb un qüestionari orientatiu.

 

 

 

Facebook

Twitter

• “Cuando el espíritu aparece, sopla, y debemos estar atentos para ver dónde nos lleva”. P. Aguado (P. General) • “When the Holy Spirit appears, it blows and we have to be attentive to see where he takes us”. P. Aguado (P. General) pic.twitter.com/piZ31cOGhA

Del Twitter de Piarist Synod vía Twitter for iPhone


Contigo+